Agenda

Nieuws

Door N-VA Beringen op 12 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Mobiliteit en verkeer, Mobiliteit en verkeersveiligheid, Moboliteit, Snelheidsplan

Via de pers heeft N-VA moeten vernemen dat er een nieuw snelheidsplan uitgerold wordt in Beringen.  Werner Janssen (fractieleider N-VA) merkt op: “Hiermee bevestigt deze meerderheid alweer waar het schoentje wringt! Met enkele gesprekken binnen de buurtplatforms en een ondermaatse enquête, waarop …

Door N-VA Beringen op 3 juni 2016, over deze onderwerpen: Bestuur en Organisatie, Bestuurlijke Organisatie, Communicatie

De N-VA fractie vroeg tijdens de voorlaatste gemeenteraad om de oppositie meer te betrekken bij het beleid. De reactie van de meerderheid was duidelijk: "Indien de oppositie vindt dat ze niet genoeg betrokken wordt bij het beleid, is het haar recht om zelf agendapunten voor te stellen die in een …

Door N-VA Beringen op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Bestuur en Organisatie, Communicatie en Dienstverlening, Efficiënt bestuur en digitalisering, Financieel: een zuinig financieel beleid, Financiën en Begroting, Financiën en personeel, ICT & Digitalisering, Informatie en communicatie, Modernisering

De woorden van de huidige meerderheid logen er in januari 2013 niet om. De stad Beringen was volgens hen bijna failliet en drastische maatregelen dienden genomen te worden. Onder het verhaal van we maken de stad terug gezond hebben zij een drastisch herstelplan uitgetekend. Te drastisch? Dat men …