Nieuws

Op 8 november 2017

Onze afdeling maakt volop werk van haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In diverse werkgroepen komen bestuursleden, gemeente-, provincie- en OCMW-raadsleden samen om na te denken over thema's zoals lokale veiligheid, economie, sociaal beleid en ruimtelijke ordening …

Op 8 november 2017

Op de OCMW-raad van oktober heeft onze fractie een aantal vragen gesteld over de deelname van ons OCMW aan het meldpunt eerlijke concurrentie. Sinds mei van dit jaar kunnen ook OCMW’s meldingen maken over vermoedens van sociale fraude zoals zwartwerk en adresfraude. De meerderheid gaf aan geen …

Op 8 november 2017

Op de gemeenteraad van september kaartte onze fractie het steeds wederkerende sluikstorten aan. Vele mensen storen zich immers aan zwerfvuil tijdens het fietsen en wandelen in de natuur of langs onze wegen. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid niet bij het bestuur. Elke burger heeft als …