Agenda

Nieuws

Door N-VA Beringen op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Bestuur en Organisatie, Communicatie en Dienstverlening, Efficiënt bestuur en digitalisering, Financieel: een zuinig financieel beleid, Financiën en Begroting, Financiën en personeel, ICT & Digitalisering, Informatie en communicatie, Modernisering

De woorden van de huidige meerderheid logen er in januari 2013 niet om. De stad Beringen was volgens hen bijna failliet en drastische maatregelen dienden genomen te worden. Onder het verhaal van we maken de stad terug gezond hebben zij een drastisch herstelplan uitgetekend. Te drastisch? Dat men …

Door N-VA Beringen op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Adviesraden, Inspraak, Inspraak en Verantwoordelijkheid, Transparant en efficiënt bestuur, Transparantie

Zoals eerder werd aangekondigd door deze meerderheid zal na de bouw van het nieuwe stadhuis in Beringen centrum ook de markt heraangelegd worden. Om ideeën op te doen zullen er marktbezoeken georganiseerd worden op 27 april en 3 mei 2016 te Lanaken, Tongeren, Tienen, Aarschot, Westerlo, Herentals en …

Door N-VA Beringen op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Leefmilieu - dierenwelzijn

Het offerfeest van september 2016 komt dichterbij. Het stadsbestuur maakte een evaluatie van het offerfeest van 2015. De bouw en uitbating van het slachthuis kostte  vorig jaar voor alle deelnemende gemeenten samen €154.129, wat neerkomt op het dubbele van het oorspronkelijk geschatte bedrag van €70 …