Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 november 2017

Onze afdeling maakt volop werk van haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In diverse werkgroepen komen bestuursleden, gemeente-, provincie- en OCMW-raadsleden samen om na te denken over thema's zoals lokale veiligheid, economie, sociaal beleid en ruimtelijke ordening …

Op 8 november 2017

Op de OCMW-raad van oktober heeft onze fractie een aantal vragen gesteld over de deelname van ons OCMW aan het meldpunt eerlijke concurrentie. Sinds mei van dit jaar kunnen ook OCMW’s meldingen maken over vermoedens van sociale fraude zoals zwartwerk en adresfraude. De meerderheid gaf aan geen …

Op 8 november 2017

Op de gemeenteraad van september kaartte onze fractie het steeds wederkerende sluikstorten aan. Vele mensen storen zich immers aan zwerfvuil tijdens het fietsen en wandelen in de natuur of langs onze wegen. Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid niet bij het bestuur. Elke burger heeft als …

Op 8 november 2017

Er bereikten ons ook klachten over de staat van de fietspaden in Beringen. Die zijn vaak heel oncomfortabel om over te rijden. Hierdoor gaan fietsers op de rijweg rijden of krijgen we meldingen van valpartijen. De huidige meerderheid heeft echter geen budget vrijgemaakt deze legislatuur om onze …

Op 8 november 2017

De OCMW-fractie van N-VA Beringen bracht op de OCMW-raad van september een punt op de agenda voor de invoering van de functie 'buurtzorgregisseur' en opende daarmee het debat over buurtzorg in Beringen. Buurtzorg is een zorgconcept dat ervan uitgaat dat mensen liefst van al in hun eigen omgeving …

Op 8 november 2017

Op 30 augustus trok er een zware regenbui over Beringen. Weer heel wat straten liepen onder met de nodige overlast voor de omwonenden. De bewoners trokken aan de alarmbel en op de gemeenteraad van september kaartte N-VA deze problematiek dan ook aan. De meerderheid verwees ons naar de Vlaamse …