Lokaal werk

De N-VA als nationale partij is ontstaan op 13 oktober 2001 en nam in 2003 voor het eerst deel aan verkiezingen.

De Beringse N-VA afdeling werd op 19 november 2002 opgericht. De afdeling bestond vooral uit nieuwe mensen die voor de eerste keer politieke kleur bekenden en waaruit later een bestuur gekozen werd. Het toenmalige bestuur legde zich vooral toe op het bijwonen van de gemeenteraad en andere bijeenkomsten van bestuursorganen. Ze slaagde er zelfs in om ettelijke malen de regionale pers te halen ondanks het feit dat N-VA geen afvaardiging had in de gemeenteraad.

In 2006 nam N-VA Beringen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel er in de meeste steden en gemeenten een kartel met CD&V ontstond , werd er beslist om alleen en onafhankelijk naar de kiezer te gaan. Mede door de grote onbekendheid van N-VA en de onvolledige lijst slaagde N-VA Beringen er niet in om een kandidaat verkozen te krijgen. Dit weerhield ons er echter niet van om toch op bepaalde manifestaties en gemeenteraden steeds actief te blijven.

N-VA Beringen voerde tijdens de daaropvolgende nationale en Vlaamse verkiezingen van 2007, 2009 en 2010 steeds stevig campagne. In 2009 en 2010 stond Beringenaar Werner Janssen op de N-VA-lijst. Hij behaalde zowel in het kanton Beringen als in Limburg een mooi persoonlijk resultaat.

Gaandeweg werd N-VA een grote partij en is het ledenaantal fors naar omhoog gegaan. Ook in Beringen vertaalde zich dit in een grotere groep die er samen voor gaat! 

De provincie –en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waren een enorm succes. N-VA werd in Beringen op 2 stemmen na de grootste partij van “’t stad”.  N-VA behaalde een score van 26,27% en had meteen 10 verkozenen  waarvan 4 jongeren in de gemeenteraad. De uitslag was van die aard om meteen mee in een coalitie te kunnen stappen en het beleid dat al 12 jaar door CDenV en Spa gemaakt werd een andere wending te geven. Na nog geen uur kwam de ontnuchtering toen bleek dat de 2 partijen die reeds 6 jaar in onmin met elkaar leefden alweer een coalitie hadden gesloten. Het altijd ontkende voorakkoord bleek alweer een leugen van formaat te zijn en zo belandde N-VA Beringen in de oppositie. 

N-VA Beringen beloofde bij de installatievergadering van de gemeenteraad dan ook een constructieve oppositie te voeren,  "Wat goed is zullen wij steunen, wat slecht is afkeuren." Dossiers zullen ingekeken en beoordeeld worden. Ook zullen wij extra punten op de gemeenteraad ter stemming brengen.

Mede door onze 9 verkozenen heeft N-VA ook 3 ocmw raadsleden. Zelfs voor de eerste keer in de geschiedenis is het een oppositiepartij gelukt om iemand in het vast bureau van het ocmw verkozen te krijgen. 

Provinciaal haalde N-VA in het kanton Beringen een score van meer dan 31%. Het kanton Beringen bestaat uit de gemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg. In ons kanton werden 3 kandidaten verkozen in de provincieraad waarvan 1 uit Beringen.

Onze stad kende een valse start bij aanvang van de nieuwe legislatuur. Zware besparingen zijn reeds doorgevoerd en 57 mensen werden ontslagen. De meeste belastingen werden verhoogd en nieuwe belastingen werden uitgevonden en ingevoerd. Het enige wat men weigerde te doen, is besparen op zichzelf

Tijdens de samenvallende verkiezingen voor de Kamer,  Vlaams Parlement en Europa van 28 mei 2014 mocht Beringen met 3 mensen kandideren. En met succes! Voor het Vlaams Parlement behaalde N-VA in het kanton Beringen 34,2% van de stemmen. Grete Remen werd vanop de 3de plaats rechtstreeks verkozen. Voor de Federale Kamer behaalde N-VA in het kanton Beringen 32,95% van de stemmen. De verrassing van de avond was dat Werner Janssen vanop de 5de plaats ook rechtstreeks verkozen raakte. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Beringen dat een politieke partij op alle niveaus vertegenwoordigd is. Onze 2 verkozenen zullen niet alleen het algemeen belang verdedigen in Brussel, maar zeker ook proberen hun stempel te drukken op de dossiers die voor Beringen belangrijk zijn!