Gosha Rosinska

Voorzitter

Geboren en getogen in communistisch Polen hangt Gosha Rosinska resoluut het centrum-rechtse discours van de N-VA aan. Een discours in welk ruimte heerst voor allerlei overtuigingen, maar waar
burgerzin, gestoeld op universele waarden van verlichting, niet ter discussie staat maar vanzelfsprekend is.

Een discours, dat de correcte maatschappelijke verhoudingen nastreeft en het essentiële belang van een optimaal draaiende economie onderstreept. Zij neemt liever de kleingeestigheid in vorm van buurman’s jaloezie over de grootte van een wagen erbij, dan de structureel opgebouwde frustratie door onvermogen er ooit een te kunnen aanschaffen.

Toch verloochent Gosha haar roots niet en koestert van kindsbeen af het ingelepelde patriottisme, dat in Polen geen pittoresk randverschijnsel is. Juist dat gevoel voor nationale identiteit heeft haar
politieke bewustzijn voor een groot stuk gevormd. Het creëerde tevens de basis voor haar diepe sympathie voor het Vlaamse gedachte-goed en voor de nuchtere, hard werkende Vlaming.

Door haar voorzitterschap, vrouw zijnde, weerlegt Gosha de kritiek van velen dat bij de N-VA vrouwen weinig kansen krijgen. Gosha werkt vol overgave aan de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en hoopt, mits voldoende steun van de Beringse kiezer, een sprong voorwaarts te maken in de gemeente. Met het verlaten van oppositiebanken voor het schepencollege als doel. Het zal, gezien de complexiteit van Beringse gemeenschap en haar politieke vertegenwoordiging, niet vanzelfsprekend zijn. Haar ten volle bewust van deze uitdaging gelooft zij steevast dat de tijd rijp is voor verandering.

In het dagdagelijks leven is Gosha Rosinska de vrouw aan zijde van een ondernemer en mama van drie. Vastberaden, doch welwillend en met een milde hand bestiert zij het mannelijke bastion van haar gezin. In de wetenschap, dat opoffering en compromis onlosmakelijk deel uitmaken van elk groeiproces, blikt zij meer dan tevreden terug op het verleden en ziet de toekomst vol vertrouwen tegenmoet.