Aanleg speeltuin Beverlo in zicht

Op 8 mei 2020

Na een participatief traject met de buurtbewoners besliste het schepencollege van Beringen  in 2018 om in het park van Beverlo een speeltuin aan te leggen met het accent op natuurlijke elementen zoals rotsen en boomstammen die perfect passen binnen het groen van het park. De buurt werd uitgenodigd voor een inspiratiemoment en er werd rekening gehouden met de wensen en de verzuchtingen. “Zo wensten de kinderen en ouders bijvoorbeeld meer natuurlijke speelelementen. Door de komst van deze speeltuin krijgen de kinderen in Beverlo meer speelmogelijkheden in eigen buurt,” legt schepen van participatie en jeugd Jessie De Weyer uit.
 
Nu komt het project in een stroomversnelling terecht. Het schepencollege besliste vorige week donderdag  om de aanleg van de speeltuin toe te vertrouwen aan de firma Spereco en dit volgens het ontwerp van het Nederlands ontwerpbureau BTL.
Verwacht wordt dat de speeltoestellen begin juni klaar zijn om geplaatst te worden.  In normale omstandigheden is de speeltuin klaar voor de grote vakantie. Dit is echter niet het geval wat de aanplanting betreft. “Omdat de zomer niet het geschikte moment is voor aanplantingen, worden deze verschoven naar het najaar van 2020,” vult schepen van groen Jean Vanhees aan.
Eerst volgt er nog een plaatsbezoek waarbij de toestellen in grote lijnen worden uitgezet. Zo kunnen eventuele aanpassingen aangaande inplanting, bijvoorbeeld in het licht van de organisatie van andere evenementen in het park, nog doorgevoerd worden.
“Vanaf het inspraakmoment voor de buurt tot aan de uitvoeringsfase waar we nu naartoe gaan, is er toch een hele weg afgelegd. Als schepen van participatie en jeugd ben ik toch blij dat het einde van het traject nu stilaan in zicht komt en dat de kinderen uit de buurt straks kunnen ravotten in een speeltuin waar ze zelf aan hebben meegewerkt!” besluit schepen De Weyer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is