Advies buurtplatforms waardeloos door foutieve oprichting

Op 16 november 2014

Het afgelopen jaar heeft het schepencollege enkele buurtplatforms opgericht in Paal, Beringen en rond de Be-mine site. Bovendien moeten deze adviesorganen ook nog opgericht worden in Koersel en Beverlo. N-VA steunt dit initiatief en juicht het toe dat burgers inspraak krijgen over plaatselijke dossiers en dit voor er definitieve beslissingen genomen worden. N-VA Raadslid Tijs Lemmens merkt op: “Helaas zijn de adviezen van deze buurtplatforms waardeloos, want ze zijn niet opgericht volgens de regels van het gemeentedecreet.” In het gemeentedecreet staat dat enkel de gemeenteraad kan overgaan tot oprichting van een overleg- of adviesorgaan. Verder is ook opgenomen dat de gemeenteraad de samenstelling, de werkwijze en procedures bepaalt. Bovendien mogen ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Dit is niet gebeurd!

N-VA concludeert dus dat de buurtplatforms van Beringen niet rechtsgeldig zijn opgericht en bijgevolg kunnen hun adviezen niet opgenomen worden in de behandelde dossiers. Werner Janssen (fractieleider N-VA) voegt toe: “We betreuren dat de gemeente zich niet aan de regels gehouden heeft omtrent de oprichting van de buurtplatforms. N-VA staat wel achter het concept. Daarom zullen we de nodige stappen ondernemen om de buurtplatforms in ere te herstellen, zodat hun adviezen de beoogde waarde krijgen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is