Belasting onbebouwde kavels staat haaks op Vlaams bouwbeleid!

Op 27 juni 2016

Eind mei communiceerde Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) dat ze tegen 2050 een “betonstop” wil invoeren in Vlaanderen. Hiermee wil de Vlaamse regering de groene ruimte die nog rest in Vlaanderen beter beschermen. Ook de oppositie in het Vlaams parlement onderschreef dit concept zei Bruno Tobback (Vlaams parlementslid Sp.a): "Maar laten we daar alstublieft niet mee wachten tot in 2050. Momenteel is een derde van de Vlaamse oppervlakte al verhard. Elke dag komt daar nog eens zes hectare bij. Aan dat tempo zal er in 2050 nog amper open ruimte overblijven om te vrijwaren."

Ook Beringen kan volgens N-VA nu al zijn steentje bijdragen. Zij merken echter op dat deze meerderheid net het tegenovergestelde doet. Zo zorgt de belasting op onbebouwde kavels er voor dat deze sneller bebouwd zullen worden en net dit staat nu haaks op het ingeslagen bouwbeleid van de huidige Vlaamse regering. “Aangezien er momenteel al heel wat huizen te koop staan in Beringen lijkt het ons dan ook aangewezen deze belasting per direct af te schaffen. De meerderheid zou beter inzetten op het terugdringen van leegstand en het renoveren van oude huizen.” : besluit Tijs Lemmens (Raadslid N-VA). “Aangezien de nationale partijen van deze meerderheid het Vlaams bouwbeleid onderschrijven, leek het me dan ook onlogisch dat ze ons voorstel tot afschaffen van deze belasting afkeurden! Op deze manier had Beringen nu al haar bijdrage kunnen leveren aan het milieu.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is