Belasting op onbebouwde kavels schiet doel voorbij!

Op 29 oktober 2013

Maandag 14 oktober werd het reglement van de belasting op onbebouwde kavels, dat in januari 2013 werd ingevoerd door CD&V, Sp.a en OpenVLD, aangepast. Via deze belasting hoopten zij dat eigenaars van onbebouwde kavels deze op de markt zouden brengen om zo de grondprijzen in Beringen te laten zakken. Bovendien zou deze belasting ook een aardige duit in het zakje brengen van om en bij de 330.000 euro. Toen al heeft N-VA Beringen aangegeven dat het reglement vele onduidelijkheden bevatte en bovendien ook tal van onvolledigheden.

In juni van dit jaar werd aan de burgers gevraagd aangifte te doen van hun onbebouwde kavels, maar al snel stelde het stadsbestuur vast dat er heel wat onvrede geuit werd over de belasting. N-VA Beringen was dan ook blij te vernemen dat het reglement aangepast zou worden in het najaar van 2013, maar ze stelt vast dat het nieuwe reglement ook op losse schroeven staat. Tijs Lemmens (N-VA Beringen) merkt op: “Zowel kavels uit recente verkavelingen als bouwpercelen met een recent uitgereikte bouwvergunning kunnen belast worden. Ook vallen onbebouwde kavels die gebruikt worden in functie van een beroeps- of handelsactiviteit zoals parkings of losplaatsen onder deze belasting. Bovendien wordt bij overschrijding van 30 meter belastingvrijgestelde perceelbreedte, zelfs met een halve meter, onmiddellijk een belasting aangerekend alsof het perceel 40 meter breed is.” Volgens N-VA Beringen is het stadsbestuur vooral uit op de ontvangsten, zeker nu ze zelf hebben opgemerkt dat niet veel meer gronden op de markt komen en de prijzen ook niet echt dalen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is