Beleid in Beringen nog veel groeimarge!

Op 5 december 2013

Een burgervader moet voor ons onder de mensen durven komen. Hij moet het gekozen beleid onderschrijven en verdedigen tegenover elke inwoner. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de bekommernissen van de burgers. Over de uitoefening van zijn  functie kunnen we dan ook kort zijn. Volgens ons is burgemeester Webers te weinig zichtbaar en amper hoorbaar. We begrijpen wel dat het best wennen is om zo een functie voor de eerste maal uit te oefenen. Naar onze mening zal hij daar dus nog hard aan moeten werken.  De mentaliteit ten opzichte van de oppositie kan ook beter. Van de meer dan 50 toegevoegde punten en amendementen werd er tot nog toe maar 1 aanvaard. Namelijk de nulmeting in het industriegebied van Tervant. Zelfs punten uit het eigen programma zoals het openen van het evenementenplein en het ontwikkelen van een globaal mobiliteitsplan werden weggestemd!

Het beleid dat hij aanstuurt getuigt ons inziens van weinig moed. Begin dit jaar hebben we mogen vaststellen dat ook in Beringen vooral een uitweg gezocht werd in een verhoging of invoering van allerhande belastingen. Er wordt weliswaar gesnoeid in de personeelskosten doch echter enkel op de lagere niveaus en de manier waarop laat te wensen over.  Het schrappen van een schepenmandaat was echt wel aan de orde.

Wij zien weinig visie in het 6-jarig beleid dat tot op heden slechts beperkt is voorgesteld. Heel positief zijn we over de ontwikkelingen van onder andere het bedrijventerrein “Korkdries”. Deze nieuwe bedrijven zijn cruciaal voor de groei van Beringen en kunnen dan ook op onze steun blijven rekenen.  Burgemeester Webers concentreert zich met zijn schepencollege echter vooral  op de ontwikkeling van Be-Mine.  De huidige plannen hangen met losse eindjes aan elkaar. Er zijn tot op heden veel beloftes gemaakt, maar weinig garanties worden geboden. Kijk maar naar het traject waarbij de initiële plannen herleid zijn tot een minima.  De verwachte bezoekcijfers van 1.000.000 zijn onhaalbaar geworden maar waren wel cruciaal om dit project te doen slagen. Bovendien komen door dit megaproject de deelkernen helemaal onder druk te staan en veel ondersteuning van het stadsbestuur is tot op heden niet voorzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is