Beleidsvisie Beringen beperkt zich tot Be-Mine en Beringen-Centrum!

Op 19 december 2013

Zwemparadijs wordt Beringse Dexia-bom

Ook de gemeente Beringen was verplicht om ten laatste in december zijn meerjarenplan 2014-2019 en zijn budget 2014 goed te keuren. N-VA Beringen stelt vast dat ondanks de grote euforiteit na de verkiezingen CD&V en Sp.a tot op de laatste moment hebben moeten werken om hun visie op één lijn te krijgen. “Er zal heel wat geïnvesteerd worden de komende jaren en dat zal zeker ook zijn positieve effecten hebben, maar de koek is niet eerlijk verdeeld!”: volgens Tijs Lemmens (Raadslid N-VA). Naast de gebruikelijke investeringen in het wegennet (2,8 miljoen euro) en industriële ontwikkeling (2,6 miljoen euro) stellen we vast dat het merendeel van de investeringen gericht zijn op de ontwikkeling van de mijnterreinen en de verstedelijking van Beringen-Centrum.  Zo zal op korte termijn de Step in Beringen aangekocht en afgebroken worden ten voordele van parkeerplaatsen, waardoor eindelijk het parkeerprobleem aangepakt wordt dat door N-VA Beringen al meermaals werd aangekaart. Verder zal volgend jaar alleen al 3,8 miljoen euro gaan naar de projecten op de mijnterreinen en het zwemparadijs krijgt zijn eerste toelage van 891.000 euro  (en 1,6 miljoen euro/jaar ongeïndexeerd vanaf 2015). Voor dat laatste staat het stad borg voor een bedrag van 19.000.000. Tijs Lemmens (raadslid N-VA) stelt: “Deze waarborg bedraagt bijna 40% van het totale stadsbudget. Het is als het ware een Dexia-verhaal op lokaal niveau dat als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Alleen al daarom moeten we hopen dat dit niet misloopt!”  

 

Inkomsten uit belastingen en eenmalige ingrepen

Deze investeringen moeten echter gedragen worden door inkomsten. Uit het meerjarenplan wordt duidelijk dat heel wat activiteiten afgestoten zullen worden zo werd recentelijk bekend dat de stedelijke basisscholen afgestoten worden alsook de serviceflats in de Graaf van Loonstraat. Heel wat belastingen werden reeds in januari van dit jaar verhoogd. In november en december kwamen daar nog eens verhogingen voor belastingen op afval, marktkramers, kermissen... alsook de retributies voor industiële signalisatie, administratieve stukken, uitlenen van materialen en et aanbieden van diensten door de afdeling samenleven, vrije tijd en educatie (kinderopvang, serviceflats en woningen voor noodopvang) stijgen. Als kroon op werk worden de plannen om het OCMWte integreren voorgesteld om de budgetten sluitend te maken, maar op het hoogste niveau (nl. een schepenmandaat van 300.000 euro) laat men na te besparen. De leninglasten zullen de komende jaren ook fors stijgen met zware interestlasten tot gevolg.

 

Voor N-VA Beringen is de visie van de huidige bestuursploeg niet gewijzigd ten opzichte van vorige legislatuur. De deelkernen worden vergeten in hun ambitie om hun project op de mijnterreinen te realiseren. De crisis voor het stad Beringen lijkt hiermee misschien opgelost, maar voor de burgers van Beringen lijkt deze nog maar te beginnen!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is