Beringen geeft je inspraak!

Op 30 september 2020

Vanuit het standpunt ‘We zijn allemaal Beringenaren’ wil het stadsbestuur van Beringen zich verbinden tot een nieuw partnerschap met eigen inwoners. In juni keurde de gemeenteraad daarom al het organieke reglement inzake participatie goed. Dit nieuwe reglement biedt een kader voor een beleid waar de stad samen met burgers dingen wil doen en coproduceren.
Tegelijk werd een huishoudelijk reglement voor de buurtplatformen aangenomen. Momenteel zijn er in Beringen 5 buurtplatformen: in Paal, Beverlo, Beringen-Mijn, Beringen-centrum en Koersel. Elk buurtplatform vormt een orgaan waarbinnen het beleid en de stadsdiensten samen met buurtbewoners lokale thema’s onder de loep kunnen nemen en bezorgdheden kunnen bespreken.
 
“Door verschillende communicatie-, inspraak- en participatievormen complementair en weloverwogen in te zetten willen we een groeiende groep burgers informeren over het beleid, maar hen ook de kans geven het beleid mee vorm te geven en zelf uit te voeren,” legt schepen van wijkontwikkeling en burgerparticipatie Jessie De Weyer uit. Het stadsbestuur is daarom op zoek naar geïnteresseerden, betrokken burgers en potentieel nieuwe leden die deel willen uitmaken van de vaste kern van de buurtplatformen. “Wil je een actieve rol spelen bij de voorbereiding en de uitvoering van concrete beslissingen? Wil je mee waken over de kwaliteit, het draagvlak en de ruime betrokkenheid van je buurt in concrete dossiers? Dan zijn we op zoek naar jou!” klinkt het enthousiast.
Op woensdag 14 oktober om 19.00 uur is er alvast een bijeenkomst van het buurtplatform van Beverlo gepland in De Kardijk. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden.
 
De overige buurtplatformen worden eind oktober gepland. Het stadsbestuur lanceert dan ook een warme oproep aan kandidaten om zich te melden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is