Beringen past bedrijfsbelasting aan in overleg met ondernemers

Op 2 december 2020

Eind 2019 besliste stad Beringen om vanaf 2021 de verschillende lokale bedrijfsbelastingen te herleiden tot één belasting, gebaseerd op oppervlakte. De stad koos er bewust voor om de hervormde belasting pas na 1 jaar door te voeren en zo inspraak mogelijk te maken. “Ons doel was, en blijft, om de bedrijfsbelasting te vereenvoudigen van zes verschillende heffingen naar één duidelijk systeem”, verklaart schepen van financiën Tijs Lemmens.

De stad nodigde ondernemers en werkgeversorganisaties uit op verschillende overlegmomenten. Zo konden Unizo, VKW, Voka, de Stedelijke Middenstandsraad en Ondernemersclub Beringen hun opmerkingen over de tarifering en het reglement doorgeven om samen de hervorming uit te werken. “Op basis van hun waardevolle inbreng hebben we het reglement aangepast en tegemoetkomingen ingebouwd zoals onder andere een verlaging van het basistarief, een aanpassing van de verhoging voor klasse II-inrichtingen en een aanpassing van de belasting op huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen”, zegt burgemeester Thomas Vints.

“Kort samengevat zal de belasting op perceelniveau worden berekend in combinatie met de klasse voor hinderlijke inrichtingen die toegekend wordt bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Ook wordt de basisbelasting voor de bedrijven met een totaal belastbare oppervlakte tot en met 500 m2 voor hinderlijke inrichtingen klasse III of zonder vergunning verlaagd van 120 naar 85 euro. Voor klasse II-inrichtingen daalt het bedrag naar 170 euro en voor klasse I-inrichtingen naar 297,50 euro. De belasting op huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen die niet groter zijn dan één A4-blad, wordt vanaf volgend jaar eveneens vrijgesteld. Als laatste wordt de verhoging voor bedrijven uit klasse II-inrichtingen aangepast; de verhoging voor hinderlijke inrichtingen daalt van 200% (factor 3) naar 100% (factor 2)”, licht schepen van ondernemen Werner Janssen toe.

“We willen de ondernemersverenigingen bedanken voor hun input en kunnen dan ook tevreden terugkijken op deze oefening. De basisbelasting van 50 euro was al tien jaar niet geïndexeerd en het nieuwe bedrag van 85 euro ligt ook in lijn met andere gemeenten. De nieuwe oppervlaktebelasting is volgens ons ook eerlijker aangezien bij de vorige reglementen meer dan 2.200 bedrijven helemaal geen belasting betaalden. Samen met het feit dat de laatste jaren enkele grote bedrijven zich in onze stad gevestigd hebben, wordt het heel moeilijk om de nieuwe oppervlaktebelasting te vergelijken met de som van oude belastingen”, besluit schepen van financiën Tijs Lemmens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is