Beringen verlengt steunmaatregelen verenigingsleven

Op 18 februari 2021

De huidige coronacrisis treft de verenigingen zwaar, want het verenigingsleven werd sinds de uitbraak grotendeels lam gelegd. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering vorig jaar om eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Voor Beringen betekende dit 546.267,67 euro aan eenmalige steun.
 
Om de noodfondsmiddelen doordacht en duurzaam te besteden, zette stad Beringen een participatief traject op met de lokale verenigingen. Gezien de waarde van iedere vereniging, verruimde de stad het noodfonds naar het brede Beringse verenigingsleven.
 
In samenspraak met deze verenigingen werkte een intern programmateam – met afvaardiging vanuit cultuur, sport en jeugd – een actieplan uit dat rekening houdt met infrastructurele, promotionele, logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning. Omdat de impact van de coronacrisis over verschillende jaren voelbaar zal zijn, spreidde de stad de maatregelen over een periode van drie jaar (2020 t.e.m. 2022).
 
Voor 2020 maakte stad Beringen een budget vrij van 114.440,00 euro voor een financiële tussenkomst in infrastructuurkosten, en dit voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020.  
 
Ondertussen ontvingen de meeste verenigingen, conform het stedelijk reglement noodfonds cultuur, sport en jeugd, een financiële tegemoetkoming voor het werkjaar 2020. Toch heeft het schepencollege op basis van recente signalen en noden beslist om bijkomende middelen te voorzien voor het verenigingsleven.
 
Verlenging indieningsronde 2020 
Zo wordt de indieningsronde voor 2020 voor de kosten verbonden aan private huisvesting (bv. huurgelden, erfpacht, etc.) en kadastraal inkomen verlengd tot en met 15 maart 2021. ”Concreet betekent dit dat verenigingen die laattijdig, of tot dusver, niet op de hoogte waren van een tegemoetkoming op vlak van infrastructuur, alsnog een aanvraagformulier kunnen indienen. Dit formulier is terug te vinden op beringen.be/noodfonds-corona”, legt schepen van financiën Tijs Lemmens uit.
 
Vervroegde uitbetaling noodsteun 2021 en 2022
Daarnaast wil het stadsbestuur dit voorjaar versneld overgaan tot de uitbetaling van bovenvermelde huisvestingskosten voor 2021. “Op basis van de ingediende aanvraagformulieren en bijhorende bewijsstukken van 2020, betalen we 75% op voorhand uit”, vult schepen Lemmens aan.
 
“Indien je gebruik wenst te maken van deze vervroegde uitbetaling, dan dien je dit  te melden  voor 15 maart 2021 via noodfonds [at] beringen.be. We bezorgen je een aanvraagformulier om de terugbetaling op te starten”, geeft schepen van jeugd en participatiebeleid Jessie De Weyer mee. “De verenigingen zijn natuurlijk niet verplicht om beroep te doen op deze vervroegde uitbetaling. Latere aanvragen behandelen we vanzelfsprekend ook”, voegt schepen De Weyer nog toe.

Verder zullen de verenigingen die stedelijke infrastructuur of materialen huren of een concessie, recht van opstal of erfpacht hebben bij de stad automatisch een reductie van 50% krijgen op hun factuur.
 
Tegemoetkoming werkingskosten
“Bovendien onderzoeken we de piste om een financiële tegemoetkoming te voorzien voor diverse vaste kosten van verenigingen (bv. elektriciteit, internet- en telefoniekosten, verzekering en lopende leningen)”, vertelt schepen van cultuur An Moons.
 
“Om een helder beeld te krijgen over de financiële grootorde van deze kosten, doen we een oproep aan Beringse verenigingen om tegen 15 maart 2021 gegevens over hun vaste kosten door te geven via noodfonds [at] beringen.be”, vervolgt schepen Moons. “Vervolgens bekijken we wat haalbaar is, rekening houdend met het beschikbare budget.” Kosten gerelateerd aan de directe, inhoudelijke werking van verenigingen komen niet in aanmerking.
 
Elke Beringse vereniging die afgelopen jaar door de coronacrisis getroffen werd, weet nu wat te doen. “Samen, en met veel creatief doorzettingsvermogen, komen we er wel”, besluit schepen Moons hoopvol.
 
Wie alle info nog eens wil nalezen, kan dit op beringen.be/noodfonds-corona.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is