Beringen zet ondersteuning handelskernen verder

Op 15 september 2022

De stad Beringen zal ook in de komende periode verder inzetten op de ondersteuning van handelaars in de verschillende deelgemeentes. Daartoe werden op de gemeenteraad van 12 september twee subsidiereglementen gestemd. 

Het subsidiereglement voor investeringen in handelspanden in de kernen van Beringen is een verderzetting van een reglement dat loopt sedert 2017. Het reglement is grotendeels ongewijzigd gebleven. Wel is het niet langer vereist dat er reeds uitbating plaatsvindt in het betrokken pand. Ook voor leegstaande gebouwen kan vanaf nu dus subsidie bekomen worden. De aanvraag dient vanaf nu ook ingediend te worden voor het einde van de werken en niet langer voor de start er van. 

“In het aangepaste reglement kozen we er bewust voor om ook leegstaande panden in aanmerking te laten komen. Dit geeft opnieuw impuls aan de leegstandbestrijding. Huurders of eigenaars kunnen hiermee 50% van de gemaakte kosten terugbetaald krijgen tot een maximum van 7.500 euro. De helft daarvan wordt bijgedragen door de stad, de andere helft door VLAIO. Er werd ditmaal ook specifiek ingezet op vergroening van handelspanden,” aldus Schepen voor Lokale Economie en Middenstand Werner Janssen. 

Om de middenstandswerking in de deelgemeenten wordt een subsidiereglement ter ondersteuning van handelaarsverenigingen in Beringen gestemd.  

“Het meerjarenplan voorziet budget om de middenstandswerking in de deelgemeentes financieel te ondersteunen, zoals dat ook al gebeurt in Beringen centrum. We voorzien concreet 10.000 euro per jaar per handelskern. Om alles in goede banen te leiden werden de toekenningsvoorwaarden in een reglement gegoten, dat nu werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Uiteraard is het daarbij de bedoeling dat men bij de aanvraag uiteenzet wat men met de toelage zal doen in functie van de samenwerking tussen ondernemers in de specifieke handelskern,” legt Janssen uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is