Beringse jeugdhuizen werken aan uniform drugsbeleid.

Op 29 oktober 2020

Een jeugdhuis is een plaats waar jongeren in een coronavrije wereld veel van hun vrije tijd doorbrengen en waar ze kunnen experimenteren met muziek, fuiven en kunst. Helaas kunnen ze er, net als op alle andere plaatsen, soms in contact komen met drugs. De Beringse jeugdhuizen hebben daarom samengewerkt om een eenduidig drugsbeleid uit te schrijven.
 
“Jeugdhuizen en jeugdverenigingen bieden jongeren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een sfeervolle setting, om er een positieve, zinvolle, pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbesteding te genieten. Ze zijn echter geen eilanden, maar maken deel uit van onze maatschappij. En onze maatschappij is er nu eenmaal één waar alcohol- en druggebruik voorkomt. Het is dan ook de taak van de jeugdhuizen om jongeren op een verantwoorde manier te informeren en het gebruik te ontraden”, legt schepen van jeugd en participatiebeleid Jessie De Weyer uit.
 
Dat een uniform beleid op zijn plaats is, blijkt uit het jaarverslag van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Drugsbezit en -gebruik nam in de zone in 2019 met maar liefst 22 procent toe. “Dit is een globaal cijfer en niet specifiek voor jongeren maar het belang van een preventieve en sensibiliserende aanpak worden hiermee wel geïllustreerd”, stelt schepen De Weyer.
 
Concreet hebben het Jeugdhuis van Beverlo, Club 9, Club XVIII en KAJ Stal, in samenwerking met de politie en stad Beringen een interactief traject doorlopen met als einddoel een eengemaakt draaiboek inzake drugsaanpak. Ze werden hierin begeleid en ondersteund door de zorggroep Zin.
 
Elk jeugdhuis beschikt nu over een draaiboek waar de bestuursleden en de medewerkers vertrouwd mee proberen te raken. “Zodra de corona-epidemie het toelaat zullen de jeugdhuizen hopelijk weer ten volle draaien. We hebben hier een mooi voorbeeld van verantwoordelijkheidszin bij jongeren en een sterke motivatie om samen te werken!” besluit de schepen vastberaden.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is