De Vlaamse Regering laat onze ondernemers en handelaars niet in de steek

Op 13 maart 2020

Om de economische gevolgen van het coronavirus in te dijken voorziet de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen. Hieronder alvast een overzicht.

Waarborglening

o Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

o Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan.

Hinderpremie/sluiting

o Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

o De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

o Ondernemingen die ten gevolgd van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten (AB) voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden

o Dit betekent dat we voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet gaan innen in voorjaar, maar pas in het najaar. Om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen.

o We kiezen ervoor om vanaf de maand september de AB OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet alvast wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen. Lokale overheden: Vlaanderen blijft de OV prefinancieren. Dus voor hen geen financiële impact.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is