Eindejaarsreceptie N-VA Beringen

Op 30 december 2014

Beste Leden en Sympathisanten,

Op het einde van het jaar is het traditioneel het moment om even terug te kijken naar afgelopen jaar. Ik kan zeggen dat N-VA Beringen aardig wat stappen voorwaarts heeft gezet. Zo is het bestuurversterkt met 3 nieuwe leden, namelijk Urbain Mees, Gosha Rosinska en Kris Caubergs.

Op lokaal vlak heb ik kunnen vaststellen dat we wegen op de beleidskeuzes van de huidige meerderheid door hun te wijzen op de onzorgvuldigheden die vaak in hun dossiers sluipen. Zo hebben we recentelijk via onze opmerkingen over onder andere de buurtplatforms en de gokkantoren duidelijk laten zien dat we niet zo onervaren zijn als men oorspronkelijk heeft doen uitschijnen. Dit vaak tot hun grote ergernis. Ik beloof dan ook plechtig dat we dit zullen blijven doen!

Het was ook het jaar waarin de moeder der verkiezingen heeft plaatsgevonden en ik denk dat we kunnen stellen dat dit een groot succes is geweest voor N-VA Beringen. Voor het eerst is een partij in Beringen erin geslaagd om verkozenen te hebben zowel in de gemeenteraad als in het Vlaams en federaal parlement. We hebben dit al uitgebreid gedaan, maar ik wens Werner en Grete veel succes toe.

Ik kan dus concluderen dat we een succesvol jaar afsluiten en we zijn vastberaden om het volgend jaar weer beter te doen. Ik wil dan ook samen met jullie het glas heffen op het nakende nieuwe jaar waarin we verder zullen werken aan de ingeslagen weg.

Prettig eindejaar!

Tijs Lemmens
Voorzitter N-VA Beringen 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is