Extra middelen voor veiligheid Beringse jeugdverenigingen

Op 10 januari 2022

Op de Beringse gemeenteraad ligt vanavond een punt ter stemming voor om de veiligheidsinvesteringen bij twee Beringse jeugdverenigingen vervroegd van middelen te voorzien. Via een beperkte afwijking van het stedelijk reglement onderhoud en financiering jeugdinfrastructuur, financeert de stad zo versneld de volledige werken. 

Eind vorig jaar ontving de stad Beringen vanwege Club 9, Club XVIII en Chiro Koersel een aanvraag voor de installatie van camerabewaking en inbraakbeveiliging van hun jeugdlokalen. Deze aanvragen kwamen er na overlast, vandalisme en inbraak(pogingen) in de lokalen.   

“Overlast, vandalisme en diefstallen hebben een belangrijke impact op de financiën van de jeugdverenigingen en bijgevolg ook op hun werking. Bij het begin van deze legislatuur hebben wij als stadsbestuur ervoor gekozen om via het reglement tot onderhoud en financiering van jeugdinfrastructuur, op deze problematiek in te spelen. Verenigingen hebben de mogelijkheid om 100% financiering van dergelijke werken aan te vragen,” licht schepen van Jeugd Jessie De Weyer toe. 

Gezien de eerste aanvraag door Club 9 vorig jaar het volledige resterende budget van 2021 aanwendde,  zouden de twee andere aanvragers (Club XVIII en Chiro Koersel) op basis van het reglement in principe moeten wachten op een toekenning en uitbetaling tot 1 november 2022. Het stadsbestuur beslist nu, na advies van de stedelijke jeugdraad, om af te wijken van deze reglementering. 

“Een veilige ontmoetingsplaats voor onze jeugd is een absolute prioriteit voor deze meerderheid”, aldus schepen Jessie De Weyer. “Wanneer belangrijke investeringen nodig zijn om deze veiligheid te garanderen en overlast te ontraden, willen wij dan ook een inspanning doen om deze middelen flexibeler ter beschikking te stellen. Om die reden verzoeken wij de gemeenteraad om deze afwijking toe te staan voor de aanvragen van Club XVIII en Chiro Koersel.”

Uiteraard houdt het stadsbestuur bij dit voorstel ook rekening met de andere jeugdwerkinitiatieven. Deze werden bevraagd en bleken geen bezwaar te hebben, waardoor de stedelijke jeugdraad een positief advies gaf voor de toekenning.  

De middelen die aangevraagd werden vormen een totale inspanning
van 31.149,54 euro. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is