Maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te vinden in kerkenplan Beringen!

Op 19 december 2013

Op 9 december werd aan de gemeenteraad het kerkenplan voor Beringen ter goedkeuring voorgelegd. “Gezien de huidige financiële toestand van Beringen, kan je toch verwachten dat de katholieke kerk een gelijkaardige verantwoordelijkheidszin aan de dag legt vanuit hun sterke maatschappelijke betrokkenheid en voeling” : aldus Tijs Lemmens (raadslid N-VA). Belangrijk om weten is dat de gemeente verplicht is om de tekorten van de kerkbesturen bij te passen volgens artikel 52 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.  Alle kerkfabrieken samen vragen een verhoging van hun jaarlijks budget. Eind 2019 willen ze in totaal 335.000 euro bovenop het huidige jaarlijks budget van 451.000 EUR realiseren. Bovenop dit budget vragen ze eenmalige investeringstoelagen van om en bij de 175.000 EUR aan het stad Beringen. De investeringen gaan van schilderwerken over renovatie van glasramen en orgels tot zelfs het aanleggen van vloerverwarming. Op dit moment telt de gemeente Beringen momenteel 8 kerken die niet allemaal dagdagelijks gebruikt worden. In het kerkenplan wordt echter  geen enkele herbestemming voorzien, terwijl in heel Vlaanderen tal van kerken een andere invulling krijgen. Heeft een gemeente als Beringen nog zoveel kerken nodig gezien de dalende trend van de actieve kerkgangers in het land?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is