Meer kinderen naar sport- en jeugdactiviteiten dankzij Brede School

Op 28 oktober 2020

Een goed jaar geleden zette stad Beringen een samenwerking op met vzw De Terrilling. Het opzet was om de leer- en leefomgeving van kinderen in de vrije tijd en op school te verbreden. Bij het brede publiek is het initiatief beter gekend onder de noemer ‘Brede School’. “Via een uitgebreid activiteitenaanbod wil de Brede School ontwikkelingskansen van kinderen verhogen en aanwezige talenten en competenties aanwakkeren. Als schepen van samenleven vind ik het dan ook belangrijk dat we inzetten op het aanbieden van gelijke kansen voor alle Beringse kinderen én bij uitbreiding hun ouders”, licht schepen Hilal Yalçin toe.

In dat kader werd afgelopen september een inhaaloefening gedaan om kinderen uit Beringen-centrum, Beringen-Mijn en Beverlo maximaal toe te leiden naar de sport- en jeugdverenigingen uit de buurt. “Gedurende het hele schooljaar worden er naschoolse activiteiten georganiseerd, zodat kinderen beter kunnen kennismaken met de sporten uit eigen buurt. In september hebben we hier extra schijnwerpers op gezet om meer kinderen toe te leiden naar het reguliere aanbod. De nadruk ligt daarbij op eigen buurt en omgeving”, legt schepen van jeugd en participatiebeleid Jessie De Weyer uit.

Concreet werden de sport- en jeugdverenigingen uit de buurt gecontacteerd om gratis openlesdagen of proefmomenten te organiseren. Deze informatie komt dan via de scholen bij de kinderen en ouders terecht. Daarnaast doet de vzw ook huisbezoeken om extra uitleg te geven. “Gezinnen kunnen zo aangeven of ze naar een openlesdag willen gaan, al dan niet begeleid door de coördinator van de vzw”, verduidelijkt Lien Vanlangenaeker, opbouwwerker bij de vzw.

Dit jaar hebben 3 lagere scholen uit Beringen-centrum, 4 uit Beringen-Mijn, 1 uit Beverlo en 16 sport- en jeugdverenigingen meegedaan aan de actie. Zo hebben er 61 kinderen uit Beringen-Mijn en 35 uit Beverlo meegedaan aan de proefmomenten. Als we weten dat er na de proefmomenten 68 effectieve inschrijvingen werden geregistreerd, spreken we van een bescheiden succes. Ten slotte staan er nog 24 kinderen op de wachtlijst voor als de zwemclub zijn activiteiten hervat.

“Hopelijk kunnen we volgend jaar in coronavrije omstandigheden nog meer kinderen bereiken. Mijn uitdrukkelijke dank en appreciatie gaat bij deze naar deelnemende sport- en jeugdverenigingen en uiteraard naar onze geëngageerde medewerkers. Zo is de coördinator van de vzw maar liefst 40 keer meegegaan naar de proefmomenten!”, besluit schepen De Weyer trots.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is