N-VA Beringen conctructiever dan de meerderheid

Op 20 februari 2015

Beringen
N-VA conctructiever dan de meerderheid

“In een krantenartikel van 20 februari 2015 stelt Burgemeester Webers (SP.a) dat N-VA tegen al de voorstellen van de meerderheid zou gestemd hebben.”
http://www.internetgazet.be/beringen/n-va-conctructiever-dan-de-meerderheid.aspx
http://www.hbvl.be/cnt/blrva_01539594/fractieleider-janssen-n-v

Even enkele cijfers op een rij.
Hoe stemde N-VA in 2014 op de gemeenteraadszittingen?

In 2014 werden volgens de verslagen op de website van stad Beringen 368 agendapunten
behandeld op de gemeenteraadszittingen.
http://www.beringen.be/nl/collections/record/94

N-VA stemde 41 keer tegen een agendapunt, steeds met een gefundeerde uitleg waarom  de fractie het voorstel niet wenste aan te nemen.
Bij 38 van de tegenstemmen kwam één van volgende trefwoorden voor in het agendapunt:
opheffing subsidiereglement, retributie, opheffing premie, belasting, budgetwijziging, tariefreglement,  budgetwijziging kerkbestuur, meerjarenplanning 2014-2019, budget 2015.
Bij al deze agendapunten betrof het een extra meerkost voor de inwoners of een aanvullende besparing voor de gemeente.
(lees: extra bezuinigingen, extra belastingen, verhoging tarieven, afschaffing subsidies, ..... )

N-VA diende zelf 20 bijkomende agendapunten en amendementen in.
15 werden er weggestemd en 5 werden goedgekeurd.

https://beringen.n-va.be/n-va-constructiever-dan-de-meerderheid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is