Politie Beringen werft aan

Op 5 november 2019

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo versterkt het korps om de slagkracht te verhogen. Met meer manschappen en meer smartphones pakken ze de veiligheids- en overlastproblemen aan. Het zonaal veiligheidsplan voorziet een personeelsaangroei van ruim 10 procent.

Onze politiezone is met meer dan 76.000 inwoners de derde grootste zone in Limburg. Het korps is met de huidige bezetting van zo’n 130 leden echter niet meer opgewassen tegen de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, onder meer door de steeds veranderende maatschappij en technologische ontwikkelingen.

Het nieuw zonaal veiligheidsplan van de politie Beringen-Ham-Tessenderlo omvat de prioritaire opdrachten en doelstellingen voor de komende zes jaar. Het plan bevat vijf strategische prioriteiten: woninginbraken, verkeersveiligheid, drugs, intrafamiliaal geweld en overlast. Hiervoor is een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. Het korps wordt uitgebreid met acht personeelsleden. Zij worden onder meer ingezet voor de versterking van de politieploegen die zich specifiek met overlast bezighouden. Dit is goed voor een totale jaarlijkse investering van meer dan €600.000. “Dankzij de uitbreiding zal onze politie sneller en efficiënter kunnen inspelen op de nieuwe criminaliteitsfenomenen.” - reageert eerste schepen Werner Janssen opgetogen.

Daarnaast worden de operationele medewerkers ook uitgerust met smartphones. Deze zijn noodzakelijk voor een veilige informatie-uitwisseling op het terrein. “Hiermee zorgen we voor meer blauw op straat om de drugsproblemen en overlastfenomenen van verkeersonveiligheid, inbraken en huiselijk geweld beter aan te pakken.”-  vult schepen Jessie De Weyer aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is