Putboring waterspeeltoestel in het park van Beverlo levert roestvrij water

Op 7 oktober 2021

Op maandag 4 oktober werd de putboring in het park van Beverlo uitgevoerd met als resultaat helder water. De handpomp werd de dag zelf geplaatst, getest en goedgekeurd. “Ik ben heel blij dat onze kleinste Beringenaren vanaf nu en alle volgende zomers kunnen genieten van het waterspelelement! Dankzij ons succesvol participatietraject, kwam dit spelelement als leukste uit de bus. We hebben een tijdje moeten wachten op helder water, maar nu is het park van Beverlo klaar om enthousiaste kindjes te ontvangen!”, aldus een zeer tevreden schepen van Jeugd en Participatiebeleid Jessie De Weyer.  

Voor het inrichten van een speeltuin in het park van Beverlo werd een Nederlands studiebureau aangesteld dat op basis van de bestaande structuur natuurlijke spelelementen toevoegde aan het park, dit rekening houdend met activiteiten en evenementen zoals Parkies. Schepen van Openbare Werken Jean Vanhees licht de putboring verder toe: “Het spelelement werd voorzien door de ontwerper. Ik ben zeer tevreden dat de put gisteren geboord werd en helder water oplevert. Tijdens de winterperiode zal de pomp tijdelijk verwijderd worden om vorstschade te vermijden. Wanneer de nachttemperatuur boven 5 °C stijgt zal de pomp teruggeplaatst worden. ”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is