Stabiele tewerkstellingsgraad in Beringen

Op 10 december 2020

Eind november telde Limburg 24.654 niet-werkende werkzoekenden, een stijging op jaarbasis met 5,5%. De werkloosheidsgraad in Limburg bedraagt zo 6% en ligt daarbij onder het Vlaams gemiddelde van 6,1%. Uiteraard speelt de coronacrisis een kwalijke rol en stijgen de werkloosheidscijfers over heel het land, zo ook in Limburg en in Beringen.
 
En toch zijn er vanuit Beringen over het algemeen bemoedigende signalen te horen. “De werkloosheidsgraad ligt in onze stad op 5,9% en dus onder het Vlaams en Limburgs gemiddelde, wat ons tot de best scorende ex-mijngemeente maakt,” legt schepen van ondernemen en sociale economie Werner Janssen uit. “Ten opzichte van vorig jaar is er wel een stijging van 5,5% omwille van de coronacrisis, maar we houden relatief goed stand. Beringen staat zelfs niet meer in de top 10 van Limburgse gemeenten met de hoogste werkloosheidscijfers” aldus de schepen.
 
Die stijging van 5,5% situeert zich hoofdzakelijk bij de groep van 25 tot 39 jarigen. Opmerkelijk is daarbij dat de werkloosheid bij 55-plusers in Beringen met 2,4% daalt.
 
De VDAB en stad Beringen zien de positieve evolutie in de toekomst graag verder ontwikkelen en plannen om volgend jaar een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie uit te werken. “Tijdens ons periodiek overlegmoment met de VDAB gisteren is de intentie uitgesproken om in de toekomst een nog sterkere samenwerking op te starten tussen onze diensten. Hiertoe gaan we in januari een groot overlegmoment organiseren met alle betrokkenen. Bedoeling is om ergens volgend jaar een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten,” vervolgt schepen Janssen.
 
De focus van de samenwerkingsovereenkomst zou rond de volgende drie doelstellingen liggen: Terugdringen van jeugdwerkloosheid en meer mensen aan de slag helpen; Ondernemingen veerkrachtiger en toekomstbestendig maken; En het creëren van een stimulerend leerklimaat voor de werknemers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is