Stad Beringen aan de slag met veiligheidsscreening bedrijventerreinzones Ravenshout, De Weven en Beringen-Zuid

Op 6 maart 2020

VZW Parkmanagement West-Limburg, het samenwerkingsverband tussen de grootste bedrijventerreinen in Beringen, heeft een integrale veiligheidsscreening en evaluatie van de bedrijventerreinzones Ravenshout, De Weven en Beringen-Zuid uitgevoerd.

“De drie grootste bedrijventerreinen op ons grondgebied zijn strategisch rond de E313 gehuisvest, vanuit economisch oogpunt uiteraard zeer interessant. Helaas maakt de nabijheid van een vluchtweg de terreinen ook gevoelig voor inbraken en diefstallen” steekt Berings schepen van ondernemen Werner Janssen van wal. “Een beveiligingsaanpak is dan ook geen overbodige luxe.”

Een overzichtskaart van alle incidenten die plaatsvonden op het bedrijventerrein Ravenshout in de periode 2012-2017 toont de noodzakelijkheid van overkoepelende veiligheidsmaatregelen duidelijk aan. Daarenboven hebben de bedrijventerreinen in Beringen, net als vele anderen, veel last van zwerfvuil, vandalisme en daarmee gerelateerde ongemakken. Door gebrek aan sociale controle trekken de kleinere zijstraten deze problemen gemakkelijk aan.

Om al deze problemen het hoofd te bieden organiseerde vzw Parkmanagement in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, beveiligingsfirma G4S en het mobiliteitsbureau Suunta  een integrale veiligheidsscreening. Dit door middel van een bevraging bij de betrokken bedrijven gepaard met plaatsbezoeken, zowel tijdens de piekuren als tijdens de avonduren.

“Stad Beringen gaat nu samen met de politiezone Beringen - Ham – Tessenderlo, Securitas en vzw Parkmanagement op korte termijn overleggen om het rapport dat uit de screening voortvloeide te vertalen in zeer concrete maatregelen, de zogenaamde quick wins” vervolgt schepen Janssen.

Tenslotte organiseert de vzw op 21 april een inspiratiemoment voor alle bedrijven op de zones van Ravenshout, De Weven en Beringen-Zuid om de bevindingen van het rapport en de ondernomen acties toe te lichten.

“De bedrijven krijgen naast de interessante tips & tricks, ook een overzicht van de gedetecteerde probleemsituaties, zowel op beveiligings- als op verkeersveiligheidsgebied” besluit de schepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is