Stad Beringen lanceert gloednieuw participatieplatform 'Allemaal Beringen'

Op 26 oktober 2022

Stad Beringen lanceert onder begeleiding van Treecompany een gloednieuw digitaal participatieplatform allemaalberingen.be. Het platform informeert de burgers online en maakt het mogelijk om hun ideeën en voorkeuren over bepaalde projecten aan te geven. 

Het platform allemaalberingen.be zet in op drie grote pijlers: informeren, betrekken en meebeslissen. Schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer legt uit: “Als stad zetten we de laatste jaren meer in op participatieve trajecten, maar deze trajecten zijn niet altijd even zichtbaar voor de burger. Met het platform kunnen we enerzijds via een tijdslijn helder en transparant terugkoppelen over de stand van zaken van trajecten, en anderzijds input vergaren van burgers op een eenvoudige manier.”  

Beringenaren kunnen dus voorstellen en ideeën indienen op het platform. Ze krijgen daarbij een duidelijk kader voor elk project. Daarnaast wordt de burger ook gevraagd om mee te beslissen, met een raadgevende of een beslissende stem. Dat kan door te stemmen op ideeën van andere burgers, maar ook door een duidelijke keuze te maken uit aangeboden opties die de stad voorlegt. 

“Met de lancering van het platform krijgt een van onze beleidsdoelstellingen concreet vorm. Maar het digitale participatieplatform vervangt de lopende fysieke trajecten niet. We willen online en offline net combineren om zo meer en andere Beringenaren te bereiken. Want inspraak zorgt voor een sterk en gedragen beleid.” 

De lancering is meteen ook het startschot voor het eerste participatietraject.  Met “Mijn plekje – ons bankje” wil het stadsbestuur enerzijds de bestaande bankjes in kaart brengen en anderzijds nieuwe bankjes plaatsen waar nodig.  “De Beringenaar krijgt de kans om tussen 25 oktober en 16 november zijn of haar favoriete plekje te nomineren om er een bankje te plaatsen. De genomineerde plaatsen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarna volgt een online stemronde die loopt van 1 tot 18 december. De gekozen plekjes krijgen dan in het voorjaar een rust- of een picknickbankje, zodat nog meer buurtbewoners kunnen genieten van de mooiste plekjes die Beringen rijk is,” aldus schepen Jessie De Weyer. 

Surf dus snel naar allemaalberingen.be en geef alvast jouw plekje voor een bankje door! 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is