Veilig naar school met ‘Route2School’ app

Op 13 januari 2020

Stad Beringen zet zijn schouders onder het project Route2School. Hiermee brengt men in kaart hoe de jeugd zich verplaatst, en bekijkt meteen de verkeersveiligheid op die routes naar school. “Een veilige fietsomgeving voor kinderen is een van de prioriteiten voor de inwoners van onze stad, blijkt uit verschillende bevragingen. We zijn verheugd dat een voorstel dat onze fractie al in juli 2018 – toen nog vanuit de oppositie – op de gemeenteraad agendeerde nu concreet vorm krijgt” zegt voorzitter van N-VA Beringen Wim Thijs.

In Beringen gaan dagelijks meer dan 7.500 kinderen en jongeren naar school. Al die verplaatsingen zorgen rond de scholen voor heel wat uitdagingen op het vlak van verkeersveiligheid. Met route2school maakt de stad nu een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen en dit in samenwerking met alle betrokken partijen. Zowel de leerlingen als hun ouders en de scholen krijgen de mogelijkheid om onveilige situaties te melden via de app en de website. “Via de app of de website van Route2School kunnen ze de exacte plaats aanduiden en het probleem omschrijven. Het doel is om een zo duidelijk mogelijk zicht te krijgen op elke situatie en daarmee aan de slag te gaan” verduidelijkt Wim Thijs.

Om verder in te zetten op veiligheid en verkeersopvoeding van onze jongeren reikt de stad de scholen ook de module Route2school Educatie aan, waardoor leerlingen hun verkeersinzichten kunnen trainen aan de hand van geregistreerde verkeerssituaties tijdens schoolverplaatsingen in hun vertrouwde omgeving.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is