Voor een toonaangevend en verbindend Beringen!

Op 9 december 2019

Verbinden, groeien, kansen geven en grijpen. Dat zijn de krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025 dat het Beringse college van burgemeester en schepenen voorstelt. Het stadsbestuur investeert de komende 6 jaar 105 miljoen euro om haar ambities te realiseren.

“Met dit plan gaan we volop voor een veilige stad waar de burger zich thuis voelt. Voor een bruisend en ondernemend Beringen. Een stad waar we kansen, maar tegelijk ook verantwoordelijkheid aan onze burgers en partners geven. We geven  extra uitstraling aan de 3de stad van Limburg, zonder onze gezonde financiële structuur in het gedrang te brengen”,lichten schepenen Werner Janssen en Jessie De Weyer trots toe.

Het meerjarenplan 2020-2025 geeft vorm aan een ambitieus groeitraject voor Beringen. “Het nieuwe beleid kwam tot stand in samenspraak met de Beringenaren” zegt schepen Jessie De Weyer, bevoegd voor participatie. “Zo luisterden we naar onze inwoners via de online bevraging ‘Beringen Bevraagt’ en consulteerden we ook het georganiseerde middenveld en het overkoepelend burgerplatform.”

Het stadsbestuur stelt een breedgedragen en verbindend plan voor met 8 doelstellingen: Beringen bereikbaar; Beringen ondernemend en talentgericht; Beringen verbindt; Beringen groeit; Beringen leefbaar en veilig; Beringen toegankelijk en zorgzaam; Beringen bruisend en kindvriendelijk; Beringen excelleert.

Veiligheid boven alles

De stad trekt fors meer middelen uit voor veiligheid en leefbaarheid. “We verhogen de dotatie aan de politiezone met 1 miljoen euro. Daarnaast werken we het GAS-regelement verder uit en zetten we in op effectieve handhaving van de verkeersregels”, legt eerste schepen Werner Janssen uit. 

Verkeersveiligheid en doorstroming zijn twee van de voornaamste bekommernissen van het stadsbestuur. “Daarom werken we een globaal mobiliteitsplan uit en investeren in veilige schoolomgevingen en bijkomende fietsvoorzieningen”, voegt schepen van jeugd Jessie De Weyer toe.

Inzetten op beleving en jongeren

Beringen wordt meer dan ooit een bruisende stad, waar altijd iets te beleven is. Het evenementenbudget stijgt de komende zes jaar. “We vernieuwen onze eigen evenementen en trekken er nieuwe aan. Voor onze inwoners organiseren we een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie”, legt schepen Janssen uit.

Verder worden er budgetten voorzien voor buurtinitiatieven en co-creatieprojecten.Burgerparticipatie krijgt op deze manier verder vorm. Het stadsbestuur zet ook volop in op jongerenwerking. “Zoals aangekondigd werven we een extra jongerenwerker aan, zorgen we voor nieuwe speelpleinen en richten we een jongerenadviescentrum (JAC) op”, zegt schepen De Weyer.

Bibliotheek en deelkernen

De stedelijke bibliotheek wordt verder uitgebouwd tot een plaats van ontmoeting, met extra middelen voor projecten rond taalbevordering en digitale geletterdheid. “Het belang van taalverwerving kan moeilijk overschat worden, ook vanuit de bibliotheekwerking maken we hier een prioriteit van. Daarnaast willen we in onze bib nog meer ruimte bieden voor activiteiten en trachten we het bibliotheekbezoek in de toekomst interactiever te maken”, laat schepen De Weyer weten, ook bevoegd voor de bib.

Ook de belofte om de deelkernen voldoende aandacht te besteden krijgt vorm. “We voorzien dienstverlening in onze deelkernen in de vorm van leespunten en creëren zo ontmoetingsplaatsen in de deelkern. Het voorbeeld van het dienstencentrum in Paal kan zo stilaan uitgebreid worden”, besluit schepen De Weyer.

Financieel evenwicht

Ondanks de uitgesproken ambities pakt het stadsbestuur uit met een meerjarenplan dat financieel in evenwicht is.

Naast een stedelijke taxshift, wordt ook de bedrijfsfiscaliteit grondig hervormd. Zo worden zes oubollige belastingreglementen vervangen door één transparant exemplaar. Dit zal in overleg gebeuren met verschillende belangengroepen en andere betrokken partijen.

Op de gemeenteraad van 30 december vraagt het college van de burgemeester en schepenen de goedkeuring van de gemeenteraad voor dit meerjarenplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is