Voorrang van rechts.

Op 12 december 2014

De verkeersdrukte in Beringen  neemt alsmaar toe en een éénduidig en logisch verkeersreglement is een absolute must om de veiligheid van alle weggebruikers  te waarborgen. Dikwijls gaat het over het al dan niet toepassen van de ”voorrang van rechts”-regel. Op sommige plaatsen werd de regel onoordeelkundig of onlogisch ingevoerd of is de verkeersituatie gewijzigd. Hierdoor is een onveilig kruispunt ontstaan.
Om al deze gevaarlijke punten binnen Beringen in kaart te brengen vragen we uw medewerking voor het opstellen van de lijst met gevaarlijke kruispunten.
Ken je een situatie waar de (voorrangs)regels niet logisch zijn en waar daardoor een onveilige verkeerssituatie ontstaat?    Geef dit dan door aan N-VA.
De  oplijsting van de gevaarlijke kruispunten zal door ons voorgelegd worden op de gemeenteraad met de vraag naar een globale veiligheidsstudie om de voorrangsregels op de kruispunten aan te passen. Zo ijveren we samen voor veilig verkeer in Beringen.
Dank voor uw medewerking.


Melding.

Postcode: …………………………………….………..……………………………………
Kruispunt: …………….…………………………………………………………………….
Huidige situatie: ………………………………….…..…………………………………
Voorstel: ……..……………………………………………………………………………..
Motivatie: ………………….….……..…………………………………………………….

 

*        e-mail naar:  edgard [at] fototof.be ()  
*       SMS naar:  0477/519128
*       via de post naar:  Edgard Aerts, genebroekstraat 24, 3581 Beverlo
*       afgeven aan één van de N-VA mandatarissen
*       in de brievenbus steken bij één van de N-VA mandatarissen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is