Vrijwillige ontbinding vzw sport en recreatie krijgt een “njet”!

Op 19 december 2013

Op de bijzondere algemene van december had volgens de voorzitter schepen Dave Schops (Sp.a) een geheime stemming moeten leiden tot een vrijwillige ontbinding van de vzw (2/3 van de leden en 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen). Om meerdere redenen was het tegenovergestelde echter de realiteit.

Ten eerste was er geen voorbereidende vergadering i.v.m. de doelstelling en de heroriëntering van Sport en Recreatie. Men verwees naar de fracties welke tijdens de gemeenteraad van 9 december, (zou door de fracties goedgekeurd zijn op aangeven van de vzw sport en recreaties, wat duidelijk niet het geval is) de ontbinding hadden goedgekeurd en bijgevolg moesten zij de nodige instructies doorgeven. Gezien de vzw beschikt over een eigen bestuursorgaan is het aan de voorzitter om zijn algemene vergadering te informeren. Bovendien zijn er specifieke sporttechnische problemen die niet of nauwelijks door de fracties gekend zijn.

Ten tweede is er het feit dat er geen toekomstige beleidsvisie werd voorgesteld en bijgevolg was er geen antwoord op de vragen i.v.m. de concessieovereenkomsten, huur- en gebruiksvoorwaarden, FOSVA en FOSTA, investeringsfonds, enz.

Ten derde is er het feit dat het vrijwilligerswerk, reeds ruim 3 decennia, zal moeten opgevangen worden door de nu reeds onderbemande sportdienst wat i.p.v. kostenbesparing zal leiden naar meer personeelsuitgaven.

Door gebrek aan communicatie en een uitgewerkte beleidsvisie werd er door de politiek (CD&V – N-VA) maar ook door clubafgevaardigden (8 voor, 7 tegen, 1 onthouding) tegen de vrijwillige ontbinding gestemd bij wijze van een PROTESTSTEM, goed wetende dat er een gedwongen ontbinding/vereffening zal volgen.

N-VA Beringen hekelt al langer de manier van werken van de huidige beleidsmakers. Zo is er nauwelijks communicatie met de burgers en al zeker niet met de betrokken partijen. N-VA Beringen keurt deze handelswijze dan ook formeel af. De tijd, dat iedereen blindelings volgt, is verleden tijd!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is