Wegenwerken teisteren Stal!

Op 28 februari 2018

De inwoners van Stal zullen als gevolg van wegenwerken nog het hele jaar 2018 moeten omrijden via Koersel. Een betere coördinatie van de werken en beter overleg tussen de verschillende niveaus kunnen zulke langdurige verkeersproblemen vermijden.

Op 20 november 2017 werd de Posthoornstraat volledig afgesloten voor wegenwerken. Sindsdien zijn de inwoners van Stal verplicht om rond te rijden via de Molendijk en de Steenstortstraat. Deze werken zullen nog tot maart 2018 blijven duren.

Deze week kregen we ook het bericht dat ook de werken aan de Molendijk van start zullen gaan op 19 februari 2018. Volgens de planning worden ze tegen eind juni 2018 afgerond. Als gevolg hiervan moeten de inwoners van Stal al helemaal rondrijden over Koersel.

Tijs Lemmens (raadslid N-VA) merkt op:

“Als inwoner van Stal merk ik dat de verkeersdrukte fors toegenomen is sedert de werken. De samenloop van al deze werken zal voor nog meer verkeer op de Nieuwendijk zorgen. Zal dit trouwens niet voor files zorgen aan het rondpunt in Koersel-centrum? Zijn de tijdelijke lichten aan de brug in de Steenstortstraat wel correct afgesteld nu er meer verkeer die richting uitgaat?”

Voor de inwoners van Stal is het daarna nog niet gedaan, want in het najaar 2018 is de tweede fase van de werken aan de posthoornstraat gepland. De inwoners van Stal zullen dus heel 2018 moeten omrijden.

“Het op elkaar afstemmen van wegenwerken moet beter kunnen. De overlast moet tot een minimum beperkt worden en dat is in deze volgens ons niet het geval!”, besluit Tijs Lemmens

In de schaduw van deze dossiers stelt N-VA ook vast dat de laatste fase van de werken aan de Nieuwendijk nu al bijna een hele legislatuur uitgesteld worden. De rioleringswerken en aanleg van een nieuw fietspad vanaf de Stalsesteenweg tot aan de fietsoversteek Bredonkstraat werden al gepland in 2013, maar telkens weer werden ze opgeschoven. Nu, meer dan 5 jaar later, is er nog steeds geen zekerheid over de timing van deze werken.

Tijs Lemmens verklaart: “We weten dat het niet enkel de verantwoordelijkheid is van het lokale bestuur dat deze werken telkens uitgesteld worden. Waar de wegenwerken op lokaal niveau onder de bevoegdheid van Jean Vanhees (CD&V) vallen, worden de rioleringswerken immers onder de bevoegdheid van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) uitgevoerd. Over de verschillende beleidsniveaus heen moet het overleg beter kunnen, dat is één van de kerntaken van de politiek!”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is