Eliane Van Gyseghem

Als gepensioneerde leerkracht wiskunde hecht ik veel belang aan alles wat met onderwijs te maken heeft.

Ik ben Eliane Van Gyseghem, de echtgenote van Richard Seeldrayers. Hij is mede-oprichter en ere-voorzitter van N-VA Beringen. Samen genieten we ervan om uitstappen te maken met onze kinderen en kleinkinderen.

Als gepensioneerde leerkracht wiskunde hecht ik veel belang aan alles wat met onderwijs te maken heeft. Alles begint met voldoende scholen met voldoende capaciteit in de buurt van onze dorpskernen. Ook dient de infrastructuur multi-inzetbaar te zijn, zodat naschoolse activiteiten eveneens in de buurt kunnen plaatsvinden.

Heeft u, net zoals ik, ook het gevoel dat in Limburg de voetgangers vergeten worden? Veilige voet- en fietspaden zijn noodzakelijk voor iedereen; een goed onderhoud is dus essentieel. Zwarte punten dienen ook in kaart gebracht te worden. Door de ziekte van mijn man, waardoor hij slecht te been is, weten wij hoe belangrijk toegankelijkheid is. Goede mobiliteit verhoogt de levenskwaliteit voor ieder van ons. 

Tot slot wil ik me samen met u ook inzetten om sociale contacten te bevorderen tussen buren, alleenstaanden en ouderen. Zo wordt vereenzaming tegengegaan en actief ouder worden in de eigen buurt gestimuleerd.