Jasper Vanhamel

Want de jeugd is de toekomst!

Als student politieke wetenschappen groeide mijn interesse in politiek enorm. Als geboren en getogen Koerselaar vond ik me direct in het verkiezingsprogramma van N-VA Beringen waarin duidelijk wordt ingezet op het authentieke karakter van onze verschillende deelgemeenten.

Als jongere stoot ik op het feit dat de Koerselse jeugd weinig voeling heeft met de Beringse politiek en politiek an sich. Dit is een spijtige zaak en daarom wil ik me dan ook politiek engageren, aangezien wij als jeugd een stem verdienen in onze eigen toekomst. Inzetten op een goede jeugdwerking vind ik als Chiroleider een absolute must. Als lid van de jeugdraad pleit ik ervoor om overleg via dit orgaan dan ook zeker te behouden. 

Wie "jeugd" zegt, zegt "onderwijs". Als leerkracht Secundair Onderwijs wil ik inzetten op kwalitatief onderwijs in Beringen. Tijdens mijn stage bij de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement heb ik de sterktes en uitdagingen van ons Vlaams onderwijs uitvoerig bestudeerd. Beringse scholen moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Laat ons daarom zorgen voor capaciteitsuitbreiding over de grenzen van de onderwijsnetten heen.