Jessie De Weyer

Schepen, provincieraadslid & bestuurslid

Een visie voor élke deelgemeente, want in Beringen heeft elk deel zijn waarde!

Als 29-jarige juriste, opgegroeid in Paal en huidig gemeenteraadslid, zet ik graag opnieuw mijn schouders onder het verkiezingsprogramma van N-VA Beringen.

De afgelopen zes jaar hebben we vanuit de oppositie getracht te wegen op het beleid. Enkele van mijn voorstellen, zoals extra parkeerplaats voor gehandicapten en aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, werden geaccepteerd. Maar helaas werden ook heel wat ideeën afgeblokt: denk maar aan de verspreiding van de huisdierensticker en het gebruik van de Jeugdmonitor.  

Er is dus nog steeds werk aan de winkel. Tijdens de talloze huisbezoeken met onze “Klimaat in uw straat”-actie hebben we ons oor te luisteren gelegd in elke deelgemeente. U als burger vraagt een samenleving waarin u en uw (klein)kinderen zich veilig voelen, waarin u zich vrij en vlot kan bewegen en ontspannen. Een effectieve ordehandhaving, een allesomvattend mobiliteitsplan en voldoende ondersteuning aan verenigingen voor jong én oud zijn daarvoor cruciaal.

Er dient een visie voor élke deelgemeente uitgewerkt te worden, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Daarbij moeten de genomen beslissingen transparant en verstaanbaar gecommuniceerd worden, zodat u als burger weet waar u aan toe bent.

Met uw steun hoop ik ook de volgende zes jaar mee te mogen werken aan het beleid!