Mitchel Vaes

Voorzitter

Als overtuigd Vlaams-nationalist en gepassioneerd wetstraatliefhebber sloot Mitchel zich na zijn humaniora meteen aan bij de N-VA.

Mitchel streefde in zijn hogere studies ook zijn politieke passie na: hij  studeerde politieke wetenschappen in Leuven en engageerde zich tijdens die periode tevens voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Hij trok in 2014 echter terug naar zijn thuisprovincie, Limburg, en specialiseerde zich daar als leraar in de vakken economie en geschiedenis.

Carrière

Mitchel stond in 2017, na het behalen van zijn diploma, klaar om te starten in het onderwijs, maar zijn politieke passie dacht daar anders over. Hij ging voor de N-VA aan de slag in het Vlaams parlement als politiek medeweker. Hij volgde er de commissie Economie en Onderwijs op de voet op.

Naast zijn werk in het Vlaams Parlement zette hij zich gedurende deze tijd ook in voor de lokale N-VA-afdeling in Hechtel-Eksel en het arrondissementele bestuur van N-VA Limburg. Mitchel werd in 2018 tevens lid van de nationale partijraad.

Na een korte tussenstop bij een Limburgse onderwijsinstelling in 2019, waar hij werd ingeschakeld om Europese subsidiedossiers in goede banen te leiden, werd hij in 2020 opnieuw gebeten door de politieke kriebels en ging hij aan de slag als Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke voor de provincie Limburg.

Zo werkt Mitchel dagdagelijks aan de lokale verankering van N-VA in zijn provincie. Hij helpt onder meer lokale afdelingen hun weg vinden binnen de verschillende partijstructuren en zorgt ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nationale richtlijnen.

Verder staat hij hen met raad en daad bij en is het zijn taak om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de lokale afdelingsbesturen, gemeenteraden en de provincieraad.  

Lokaal engagement

Na zijn inzet voor N-VA Hechtel-Eksel volgde Mitchel eind 2019 zijn vriendin naar Beringen. Hier zet hij zijn engagement verder in het bestuur van N-VA Beringen.