Een bib voor iedereen in Beringen, maar niet voor de deelgemeentes

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: 2. Onderwijs, 3. Jeugd

Het stadsbestuur van Beringen kondigde deze week aan het charter ‘een bib voor iedereen’ te ondertekenen. Hiermee stelt zij haar engagement te tonen om de openbare bibliotheek verder te ondersteunen in onze stad. Jammer genoeg is het wel datzelfde stadsbestuur dat vijf jaar geleden de bibliotheek minder bereikbaar heeft gemaakt voor inwoners van de deelkernen.

Bij de start van deze legislatuur in 2013 besliste het stadsbestuur om de uitleenposten Beverlo, Koersel en Paal te sluiten en om enkel de hoofdbib in Beringen-centrum te behouden. N-VA Beringen was van bij aanvang tegen dit idee. Het verhoogt immers de drempel om naar de bibliotheek te gaan. De toenemende mobiliteitsproblemen in Beringen maken een autorit van de deelkern naar de bib in Beringen-centrum niet meteen aantrekkelijk.

De daling van het aantal uitleners sinds 2013 komt dan ook opvallend naar voor in de stadsmonitor 2017.

Waar Beringen in 2012 nog 11.803 leners kende, was dit in 2013 al met 2.400 leners gedaald. Uitgedrukt in een percentage van de bevolking in onze stad is de daling eveneens opvallend. Van 27% van de totale bevolking die een boek ging lenen in 2012 naar 20,6% in 2015. Een daling van 7%.

Uiteraard is een dalend bibliotheekpubliek een algemeen gegeven gelinkt aan de opkomst van het internet. Toch is de daling in Beringen opvallend meer uitgesproken dan het Vlaams gemiddelde waar het aantal leners daalde met 1%

“Op de gemeenteraad van juni zullen wij dan ook concreet aan de bevoegde schepen vragen hoe hij deze cijfers interpreteert en of hij bibliotheekbezoek in de deelgemeentes opnieuw makkelijker wil maken. Een bib voor iedereen betekent ook een makkelijk te bereiken bibliotheek voor de inwoners van de deelkernen,” zegt gemeenteraadslid voor N-VA, Wesley Jeunen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is