Wesley Jeunen

Gemeenteraadslid en secretaris bij N-VA Beringen

Naar een gedragen beleid dat wordt overlegd en niet wordt opgelegd!

Met veel hoop op verandering aanvaardde ik zes jaar geleden als politiek groentje van 25 jaar  het mandaat van OCMW-raadslid voor N-VA in Beringen. Diezelfde wens op een beter beleid motiveerde me het afgelopen jaar verder toen ik de overstap maakte van OCMW-raad naar gemeenteraad.

Vanuit de oppositie was het echter niet altijd makkelijk om de meerderheid tot verandering te bewegen. Enkele van mijn voorstellen zoals het promoten van rookmelders en het uitwerken van een schoolbereikbaarheidskaart werden gelukkig wel aanvaard.

Ondertussen ben ik 31 jaar, legde ik de eed af als advocaat en kocht ik samen met mijn vrouw een huis aan de Kruisbaan, op de uiterste grens van Paal en in het hart van Beringen.

We hebben in die zes jaar allemaal enorm veel geleerd. Elke dag opnieuw heb ik ervaren dat ieder van u de ideeën in zich draagt om onze stad beter maken. Aan de basis van mijn politiek engagement ligt dan ook het luisteren naar de Beringenaar. Die wil vooral een dynamische stad met vlot en veilig bereikbare deelgemeentes die allemaal de ruimte krijgen om hun sterke punten te benutten en hun zwaktes weg te werken. Enkel beslissingen die we overleggen in plaats van opleggen vormen de basis van een beleid waarin we ons allemaal kunnen vinden!