European Disability Card: recht op gunstige tarieven voor personen met handicap

Op 8 november 2017

N-VA-gemeenteraadslid Werner Janssen stelde op de gemeenteraad van juni voor om de stad Beringen aan te sluiten bij het initiatief van de European Disability Card. Dat is een kaart voor personen met een handicap die dient als bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap.


"De kaart werd in België ingevoerd dankzij samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. Ze werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen", zegt Werner.

In de eerste plaats wil de kaart de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding bevorderen. Zonder discussie aan loketten kunnen personen met een handicap dan genieten van voordelige tarieven in o.a. musea, theaters of sportevenementen. In de toekomst is het de bedoeling dat ook andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart introduceren.


De meerderheid vindt het voorstel om aan te sluiten bij de European Disability Card geen slechte suggestie en stelde voor om de andersvalide raad te betrekken in dit verhaal.

N-VA volgt dit dossier dan ook op en zal op de gemeenteraad van november een stand van zaken opvragen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is