Werner Janssen

Volksvertegenwoordiger in de Kamer & Schepen

Energie voor Beringen, Koersel, Beverlo en Paal, want elk deel heeft zijn waarde!

Mijn naam is Werner Janssen (49 jaar) en de laatste zes jaar was ik fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad. Sinds 2014 ben ik voltijds kamerlid in het federale parlement. Met mijn vrouw Brigit Vos ben ik 27 jaar getrouwd en wij hebben twee dochters, Beritt (25 jaar) en Mirte (21 jaar). Sedert juni zijn wij ook de trotse grootouders van ons kleinkind Nelson.

Net zoals de voorbije zes jaar blijven de uitdagingen voor onze stad Beringen met haar unieke deelkernen bijzonder groot. Met onze actie “Klimaat in uw straat” trokken wij de afgelopen twee jaar bijna elke zaterdag door een straat in één van onze deelgemeenten. Daar vroegen we de inwoners naar hun bezorgdheden in de nabijheid van hun woning en hun indrukken omtrent onze stad in het algemeen. 

Die gesprekken vormden een belangrijke basis voor ons lokaal partijprogramma. Het zal u niet verwonderen dat thema’s zoals mobiliteit, sluikstorten, jeugd, senioren, scholen, werk, veiligheid en inspraak als grootste aandachtspunten naar voren kwamen. Dit zijn allemaal zaken die de mensen zelf van nabij kunnen waarnemen. Maar er is nog zoveel meer. Ook het financieel beleid, de eigenheid van de deelkernen, toerisme, economie, sociaal beleid, milieu, en diversiteit blijven bijvoorbeeld voor elke beleidsmaker van elementair belang om een stad tot een geheel te maken waar het voor elke burger goed is om te vertoeven.

Als derde grootste stad van Limburg moet het bestuur zich ook blijven inzetten om financiële middelen vanuit de hogere overheden naar Beringen te halen. In het verleden zagen we die gelden vaak aan onze neus voorbijgaan, maar dankzij onze N-VA ministers werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in toerisme, mobiliteit en werkgelegenheid!

In dit boekje kunt u kennismaken met onze 34 andere gemeenteraadskandidaten, die allen klaar zijn om met uw steun ons partijprogramma in de praktijk om te zetten. Ook onze twee kandidaten voor de provincieraad nemen even het woord. Zij kunnen immers een belangrijke schakel zijn om Beringen op het hogere niveau te laten participeren.

Als slot neem ik graag toch dezelfde woorden in de mond als zes jaar geleden. Het college van burgemeester en schepenen, wie dat ook mag zijn na de verkiezingen, moet boven de partijgrenzen heen groeien en samen met de verkozenen van de meerderheidspartijen en de oppositie de juiste beslissingen nemen welke goed zijn voor de stad en haar inwoners. Want bij een degelijk beleid erkent men immers dat elk deel zijn waarde heeft!