N-VA Beringen kritisch voor gebrek deelname OCMW aan meldpunt eerlijke concurrentie

Op 8 november 2017

Op de OCMW-raad van oktober heeft onze fractie een aantal vragen gesteld over de deelname van ons OCMW aan het meldpunt eerlijke concurrentie.

Sinds mei van dit jaar kunnen ook OCMW’s meldingen maken over vermoedens van sociale fraude zoals zwartwerk en adresfraude.

De meerderheid gaf aan geen procedure te hebben ingevoerd voor het indienen van deze meldingen omdat in geval van fraude, het leefloon zou herberekend worden.

Sanctioneren op leefloon is echter niet voldoende.

Het OCMW heeft geen bevoegdheden om andere fraudegevallen zoals zwartwerk te onderzoeken of te bestraffen. Het is net om die reden dat zij kunnen melden bij het meldpunt. Na melding en onderzoek kunnen boetes volgen of onterechte werkloosheidsuitkeringen worden ingetrokken. Deze middelen worden immers beter gebruikt voor zij die hier echt nood aan hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is