N-VA vraagt OCMW om aandacht te besteden aan huisvesting jongeren die jeugdzorg verlaten

Op 27 februari 2018

Tijdens de OCMW-raad van februari bracht Walter Willems een toegevoegd punt waarin hij aandacht vroeg voor de huisvestingsproblemen die jongeren die een jeugdzorginstelling verlaten, ervaren.

Na het doorlopen van een jeugdhulptraject ondervinden jongeren echter ook vaak nog ernstige problemen om deel te nemen aan de samenleving. Zij kregen jammer genoeg niet
de kans om zich binnen hun thuissituatie optimaal te ontwikkelen.


Ook in Beringen verdienen jongeren met een verleden in de bijzondere jeugdzorg prioritaire aandacht binnen het OCMW en in het bijzonder binnen het lokaal
armoedebestrijdingsbeleid. Om die redenen vroeg onze fractie de goedkeuring voor enkele concrete voorstellen voor de hulpverlening aan jongeren met een verleden in de jeugdzorg.

Wie op korte termijn alleen gaat wonen, heeft informatie nodig over allerhande zaken. Vele jongvolwassenen weten niet altijd precies wat hun rechten en plichten zijn eens ze
meerderjarig zijn geworden. Hoe moet een correct huurcontract eruit zien? Welke verzekeringen moet ik afsluiten? Zaken die voor geen enkele jongvolwassenen altijd even
evident zijn. Dit is temeer het geval voor jongeren die niet kunnen rekenen op hun ouders. Jongeren die de jeugdhulpverleningsinstelling verlaten worden beschouwd als ex-dakloze en
hebben om die reden bovendien recht op een installatiepremie. Het koppelen van goede ondersteuning aan deze premie helpt de jongeren in deze situatie onmiddellijk aan een goede huisvesting.

De meerderheidspartijen beloofden dit aandachtspunt mee te nemen in het ruimer kader van ondersteuning aan jongeren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is