Nieuw snelheidsplan, maar geen mobiliteitsvisie en draagvlak!

Op 12 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Mobiliteit - verkeersveiligheid, Mobiliteit en verkeer, Mobiliteit en verkeersveiligheid, Moboliteit, Snelheidsplan

Via de pers heeft N-VA moeten vernemen dat er een nieuw snelheidsplan uitgerold wordt in Beringen.  Werner Janssen (fractieleider N-VA) merkt op: “Hiermee bevestigt deze meerderheid alweer waar het schoentje wringt! Met enkele gesprekken binnen de buurtplatforms en een ondermaatse enquête, waarop amper gereageerd, werd dit voldoende afgetoetst met de bevolking volgens deze meerderheid. Een plan met een grote impact voor de bevolking vereist meer aftoetsing dan dit!” N-VA heeft dit jaar over de enquête zijn ongenoegen al geuit tijdens de gemeenteraad van maart. Volgens hen bevestigt de lage respons de kritiek dat de bevraging niet duidelijk genoeg en slecht verspreid was.

“Of in het snelheidsplan de juiste voorstellen geformuleerd worden moeten we nog afwachten tot we de definitieve versie te zijn krijgen” : zegt Tijs Lemmens (Raadslid N-VA). “We zijn echter vooral bezorgd dat er nog steeds geen mobiliteitsvisie is waarin dit snelheidsplan opgenomen zou moeten worden!” Volgens N-VA moet je opletten met overal de snelheid te verlagen wanneer er op de verbindingswegen niet behoorlijk gereden kan worden (door bijvoorbeeld files). Veiligheid is een absolute prioriteit zegt N-VA, maar door telkens trager en trager te rijden dreigen we in de toekomst stil te staan en dat zal onze stad onaantrekkelijk maken voor toeristen of toekomstige inwoners! N-VA roept daarom nogmaals op om een visie uit te werken in een mobiliteitsplan voor groot Beringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is