Edgard Aerts

Een bruisende stad, bestaande uit vier dorpen. Beringen, waar het goed en veilig is om te wonen en te werken. Daar wil ik voor ijveren.

Na mijn beroepsbezigheden bij K.S. Beringen en Borealis heb ik mij als bruggepensioneerde aan de politiek gewaagd. Sinds 2012 ben ik gemeenteraadslid voor N-VA met een speciale interesse voor Beverlo. Hier ben ik immers geboren en getogen en de teloorgang van deze mooie dorpskern dient dringend gestopt te worden.

Op de gemeenteraad heb ik reeds verschillende voorstellen gedaan voor een beter Beverlo. Handel en horeca stimuleren, leegstand aanpakken, veiligheid en verkeersveiligheid verhogen, netheid bevorderen, een mooier dorpsbeeld opbouwen, het verenigingsleven terug een boost geven, …   Er is nog veel werk aan de winkel en ook de volgende jaren wil ik mij hiervoor inzetten. 

Ook voor de andere deelgemeenten sta ik uiteraard graag paraat. Elke deelgemeente heeft nood aan nieuwe initiatieven en samenwerking om samen te groeien tot één bruisende stad waar het goed en veilig is om te wonen. Hierbij mag echter nooit de eigenheid van de verschillende deelgemeenten verloren gaan.