Grote dossiers worden te weinig besproken in commissies!

Op 3 juni 2016, over deze onderwerpen: Bestuur en Organisatie, Bestuurlijke Organisatie, Communicatie

De N-VA fractie vroeg tijdens de voorlaatste gemeenteraad om de oppositie meer te betrekken bij het beleid. De reactie van de meerderheid was duidelijk: "Indien de oppositie vindt dat ze niet genoeg betrokken wordt bij het beleid, is het haar recht om zelf agendapunten voor te stellen die in een commissie besproken kunnen worden!". "Wij voegen daarom de daad bij het woord!" : zegt N-VA fractieleider Werner Janssen. "Op 20 juni is de laatste gemeenteraad voor het verlof. Aangezien we pas in september terug zullen samen komen, hebben we een heel aantal punten voorgesteld die voor ons de moeite zijn om nu te bespreken. We hebben deze vraag  gericht aan alle gemeenteraadsleden en leden van het college zodat ze zelf nog een aantal aanvullingen kunnen doen."

Volgens N-VA zijn de laatste maanden heel wat zaken in de media verschenen die eigenlijk op een gemeenteraad of commissie zouden besproken kunnen worden.  Zo is het buurtplatform Beringen centrum een aantal stadspleinen in verschillende gemeenten gaan bezichtigen, het grote dossier over leegstand waaruit blijkt dat Beringen bij de top 3 staat wat betreft leegstand werd in HBVL uitgelicht, de commotie rond de nieuwe Marokkaanse moskee aan de Koerselse steenweg is nog steeds actueel, wat heeft de bevraging over het circulatieplan opgebracht, komst van Biostoomcentrale Bionerga komt weer nadrukkelijker aan bod, enz..... Mogelijks vallen er tijdens de zomer al beslissingen in bepaalde dossiers, die dan zonder enig overleg ter stemming op de gemeenteraad van september gebracht worden. Een ideale gelegenheid om deze nu in commissie of op de gemeenteraad te bespreken vindt N-VA. 

Onze fractie kijkt alvast uit naar het antwoordt van de meerderheid.

Onze vraag aan de gemeenteraadsleden en schepenen kunnen jullie hieronder terug vinden.

 

"Beste gemeenteraadsvoorzitter, burgemeester, schepenen, secretaris, leden van de gemeenteraad,

 

De laatste maanden zijn er heel wat zaken in de media verschenen of hebben er zaken plaatsgevonden die eigenlijk op een gemeenteraad of commissie zouden besproken kunnen worden.  Denken we maar aan de bezoeken door het buurtplatform Beringen centrum aan verschillende gemeenten om stadspleinen te bezoeken, het grote dossier over leegstand in HBVL waaruit blijkt dat Beringen bij de top 3 staat wat betreft leegstand, de commotie rond de nieuwe Marokkaanse moskee aan de Koerselse steenweg, bevraging circulatieplan via webstek Beringen, bezoek Biostoomcentrale Bionerga te Oostende, enz.....

Deze maand zal de laatste gemeenteraad voor de vakantie plaatsvinden waarna het bijna 3 maanden zal duren vooraleer er opnieuw commissies of gemeenteraad zal zijn. Aangezien wij niet in de mogelijkheid zijn om zelf te bespreken punten op de agenda van de gemeenteraad toe te voegen zonder een besluit met een stemming hierover te formuleren stelt onze N-VA fractie voor dat deze meerderheid een commissie samen roept om volgende punten te bespreken.

1) Bezoek marktpleinen andere gemeenten en stand van zaken marktplein Beringen centrum
2) Stand van zaken: Site Sint-Lutgart
3) leegstand woningen Beringen vs vergunningen die in Groot Beringen gegeven worden tav appartementsbouw
4) Stand van zaken Marokkaanse moskee
5) Bespreking en conclusies nav de bevraging circulatieplan via webstek Beringen 
6) Stand van zaken circulatieplan zelf en mogelijks mobiliteitsplan
7) Stand van zaken komst Biostoomcentrale naar Beringen
8) Stand van zaken projecten Be-Mine
9) Stand van zaken "evenementenplein" in Paal
10) Stand van zaken nieuw dienstverleningsconcept
11) Stand van zaken nieuw stadhuis
12) Bespreken beslissingen rond verhoging brug over het kanaal in Beringen-Centrum
13) Bespreken beslissingen rond verhoging brug over het kanaal in Tervant
14) Stand van zaken fietsersbrug

Het stadsbestuur is vrij om punten bij te voegen of weg te laten."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is