Siegfried Van Braband

Gemeenteraadslid

Het verenigingsleven goed ondersteunen laat Paal, Koersel, Beverlo en Beringen bruisen

Ik wil me als gemeenteraadslid inzetten voor een goede ondersteuning van het verenigingsleven in Paal, Koersel, Beverlo en Beringen. Ik ben zelf actief bij groepscomité Scouts en Gidsen Tervant en voormalig groepsleider bij deze scouts groep. Voor kinderen en jongeren moeten we als stad mee zorgen voor sterke jeugdverenigingen en voor minstens één speelpleintje in elke woonkern.

Een sterk verenigingsleven draagt bij tot bruisende woonkernen. Deze verenigingen verdienen infrastructurele, inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning onder meer voor de activiteiten die ze organiseren. Eén vrijetijdsloket voor iedereen die iets wil organiseren biedt hierbij een meerwaarde. 

Jeugdverenigingen en -huizen moeten zich ten volle met hun kerntaak kunnen bezighouden: activiteiten organiseren voor kinderen/jongeren. Daarom is het belangrijk dat het jeugdwerk voldoende ondersteuning krijgt op vlak van infrastructuur, kampvervoer, fuiven, … Dit kan via een sterke jeugdraad. Deze adviesraad moet tweerichtingsverkeer zijn en dus dient er sterk ingezet te worden op overleg.

Speelterreinen en -pleintjes in buurten waar veel kinderen opgroeien zijn een meerwaarde voor jonge gezinnen. Minstens één speelpleintje in elke woonkern is een must zodat kinderen veilig in hun eigen buurt kunnen spelen. Dat stimuleert ook het gemeenschapsgevoel.