John Vanhoudt

Bestuurslid

Voor de stad waar u van houdt!

Als leerkracht in het secundair onderwijs en vader van een jonge dochter, vind ik het verder uitbouwen van een duidelijk en toekomstgericht onderwijsplan zeer belangrijk. Onze kinderen en jongeren verdienen het om de beste kansen te krijgen in onze stad. Het aanbod van kinderopvang tijdens de schoolvakanties en een kwalitatieve vrijetijdsbesteding zijn zaken die hier erg mee verbonden zijn.

Vervolgens wil ik mij inzetten om Beringen aantrekkelijker te maken voor bedrijven en KMO's, zodat werkzekerheid en groei gegarandeerd blijven.  Beide zaken maken onze stad aangenamer maken om er te wonen en te werken.

Tot slot streef ik naar een menswaardige zorg voor senioren. Deze mensen spelen een belangrijke rol in onze samenleving en hebben het recht om hun oude dag kwalitatief door te brengen. Toegankelijke infrastructuur en ontmoetingsplaatsen kunnen hier zeker toe bijdragen.

Dit zijn enkele doelen waar ik, met veel plezier, mijn schouders wil onder zetten!