N-VA Beringen zet buurtzorg op agenda OCMW-raad

Op 8 november 2017

De OCMW-fractie van N-VA Beringen bracht op de OCMW-raad van september een punt op de agenda voor de invoering van de functie 'buurtzorgregisseur' en opende daarmee het debat over buurtzorg in Beringen.

Buurtzorg is een zorgconcept dat ervan uitgaat dat mensen liefst van al in hun eigen omgeving verzorgd wensen te worden. Wie wil immers zijn eigen huis of buurt achterlaten wanneer hij/zij zorg nodig heeft?

Bij verzorging in eigen buurt komen echter ook heel wat problemen kijken. Vaak vinden mensen niet de weg naar de juiste zorg en ondersteuning. Een buurtzorgregisseur of coördinator kan een belangrijke rol spelen. Hij bekijkt de behoeftes in een buurt, tracht oplossingen te vinden en zorgt voor de verbinding van het zorgnetwerk in de buurt. Hij doet dit door aanwezig te zijn in de buurt en in het zorgnetwerk van Beringen.

“De toekomst van ouderenzorg houdt enerzijds woonzorgcentra in voor zwaar zorgbehoevenden, en anderzijds een uitgebreid zorgaanbod in de eigen buurt voor personen in een lichtere categorie van zorgbehoefte,” zegt raadslid Wesley Jeunen, “In het comité ouderenzorg verneem ik regelmatig voorbeelden van ouderen die slecht te been zijn en hierdoor moeilijk de auto of de bus kunnen gebruiken. Op welke manier kunnen zij zich verplaatsen? De coördinator kan hen bijvoorbeeld naar de mindermobielecentrale van het OCMW begeleiden.”

Ook buiten de ouderenzorg kan de buurtzorgregisseur een belangrijke rol spelen, weet raadslid Walter Willems.“Binnen het comité voor de sociale dienst zie je mensen die nood hebben aan zorg maar niet op de juiste plaats terechtkomen. Wanneer je na een ongeval bijvoorbeeld plots met een zorgbehoevend kind geconfronteerd wordt, heb je snel de juiste begeleiding en ondersteuning nodig. Ons voorstel verbetert de verbinding tussen zorgvraag en zorgaanbod.”

De meerderheidspartijen staan open voor dit voorstel van N-VA en zullen het idee meenemen in de bredere context van eerstelijnszorg. Onze fractie volgt dit alles uiteraard op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is