Sluikstorten hoort niet thuis in Beringen

Op 8 november 2017

Op de gemeenteraad van september kaartte onze fractie het steeds wederkerende sluikstorten aan. Vele mensen storen zich immers aan zwerfvuil tijdens het fietsen en wandelen in de natuur of langs onze wegen.

Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid niet bij het bestuur. Elke burger heeft als plicht zijn/haar vuilnis te deponeren op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn: de eigen vuilbak, het containerpark, de openbare vuilbakken, etc.

Het bestuur heeft echter wél de verantwoordelijkheid om sluikstorten aan te pakken en indien het kan de verantwoordelijken op te sporen en de rekening te sturen. Gevallen van sluikstorten die worden doorgegeven moeten ook tijdig opgeruimd worden; een verontreinigde plaats trekt immers meer vuil aan!

Jong N-VA Beringen probeert het goede voorbeeld te geven en deed in het verleden meermaals mee aan de zwerfvuilactie van Limburg.net. In het kader van die actie kunnen verenigingen en scholen zich aanmelden om een traject toegewezen te krijgen dat zij moeten opruimen. Zo werden al heel wat kilo's zwerfvuil opgeruimd. We roepen dan ook iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen aan propere bermen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is